स्वपन संधर्ष

त्यो, एक्लो सुनसान रातधमिलो मन्द हावाअनी चम्किलो आकासकलकल बग्दो खोला, अनीमृगहरू कराएको आवाज अनि झस्ङ्ग हुन्छ एकत्रित मनऐय्या ऐय्या भनि चिच्याउँछ जुनबहरिन्छ झन, स्वाँसँ, फ्याँफ्याँस्वास फुलेसरि कफरिन्छ जुन डराउन खोज्दै छ उहैट हैटभाग पर जारूँदै, कराँउदैन आइजा मेरो याँम हान्छु यलाइपिट्छु तलाइ तर अथाहः प्रयास,अझै … Continue readingस्वपन संधर्ष