म को? म किन? म म मै सिमित हो म! म कहाँ? म कसरी? जहाँ लुकेको छु त्यही हो म! म कहिले कहाँ? र कस्कालागी? किन? यो सबै अहंकार हो म! तर पनि म लुक्छु म झुक्छु तर मेरो साधना गर्ने हरूको लागी एक तर्फि … Continue reading