Kathmandu Nepal

डाेजर प्रचलनमा अाएछ काठमाणडाैं मा ।

तिमीहरू डाेजरकाे मात्रै कुरा गर्छाै, मुइले घरहै, फाैडाे ले बटी, काठमाडाैं, खंण्या भ्या, याे काठमाडाैं, हेर्या हेरेइ हुनी रे, तिमी हरू डाेजरकाे मात्रै कुरा गर्छाै, मलाइ कुटाे काेदालाेकाे नि कुरा गर्न देउ, तरकारीवाली देखी, चायवाला सम्मकाे कुरानी उज्काउन देउ, तिमी हरू डाेजरकाे मात्रै कुरा गर्छाै, मलाइ गाँउ देखि सहर सम्म, झुपडी देखी महल सम्म काे