वाह् मेरो सरकार

Posted on
वाह् मेरो सरकार

वाह् मेरो सरकार वाह्
तं भाऊ बढाउनमै ब्यस्त रै छस
अब म के गरौं भन, हांसौंं हं?

कि रूहौं भन?

यो मेरो सरकार हो हल्ला कै सरकार ।

यै लङ्गडो सरकार के ही पुग अपूग
भऐ छिमेक बाट ऐंचो पैंचो गरौं भन्छ
ऐंचो र पैंचो कै बानी परेको ऋणि सरकार ।

ऐ कान्छा कान्छी हो
हल्ला नगर सरकार लाई
राजश्व को खाँचो छ
सरकार ले न बुझे पनि
कमसे कम तिमी हरू त बुझि देऊ
उसले दिउँसो नै देख्ने सपना हरू
पुरा गर्न तिमीहरू त अलिकति झुकि देऊ ।

वाह् मेरो सरकार वाह् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *