जीवनमा एउटैकुराकाे लक्ष छ,
मृत्युलाइ बुझ्ने मेराे सबैभन्दा ठुलाे पक्ष छ,

तर
मलाइ
मृत्यु देखी डर हैन,
मलाइ मेरे जीन्दगीकाे भर छैन,

फेरी
दुइ दिने भनीएकाे जीवनलाइ,
मैले भग्वानकाे प्रसाद सम्झीकाे छु,

संगसंगै
भग्वानले जीवनलाइ काटन,
थुपारेकाे ब्रजपात सम्झीएकाे छु,

भने
मलाइ
सबैले जीवन जीउनेलाइ मृत्युकाे अाभाष हुन्छ,
मृत्यु पछी भग्वानकाे मा बास हुन्छ ।