खोज्दै छुँ म, त्यो बैकुण्ठ

कसैलार्इ थाहा छ, कहाँ छ?
हो म खोज्दै छुँ, त्यो बैकुण्ठ जहाँ गएर
बिलीन भएका हरूलाइ ब्युझाउन सकुँ ।

को आफ्ना, को परार्इ भनेर सोच्ने समय
छैन म संग, न्यानो मायाले बोलाउने हरूलार्इ
झक्झ्क्याउन सकुँ बरू ।

हो म त्यही बैकुण्ठ खोज्दै छुँ, जहाँ
भुत, भबिष्य, बर्तमान को बास छ ।

उसलाइ सब थाहा छ तर अरूलाइ
जीवन दुइ दिने भन्ने त्रासदीको श्राप छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *