जब दिन ढलेर,
झिसमिसे अध्याराे अायाे,
तब निलाे अाकासमा झल्मल्ल तारा उदायाे,

अंधेरी रातमा,
जुन र ताराकाे साँथमा,